Tiếp biến và cách tân

Kế thừa tinh hoa của Rối nước Việt Nam – nghệ thuật dân gian độc đáo trên thế giới, “LIFE PUPPETS” được thể hiện hoàn toàn mới với những con rối tre đầy biểu cảm, những câu chuyện tình yêu, tình đời phi thời đại, nơi con rối và nghệ sĩ xuất hiện với tư cách của một hoặc nhiều nhân vật.