EMAIL USsales@vge.org.vn
CALL+84348660823
Giảm giá!

Tiger – Màu vàng (Trẻ em+Người Cao Tuổi)

280,000.00

  • Tiger là hàng ghế có Màu Vàng trên sơ đồ chỗ ngồi. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 120cm, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, có giấy tờ chứng minh.
Danh mục:
Chọn một sự kiện trên lịch và chọn vé trong các hạng vé ở dưới:

Mô tả

  • Tiger là hàng ghế có Màu Vàng trên sơ đồ chỗ ngồi. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 120cm, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, có giấy tờ chứng minh.