EMAIL USsales@vge.org.vn
CALL+84348660823
Giảm giá!

Dragon – Màu hồng (Trẻ em+Người Cao Tuổi)

350,000.00

  • Dragon là hàng ghế có Màu hồng trên sơ đồ chỗ ngồi. Đây là hàng ghế trung tâm, có tầm nhìn được ưu thích nhất khi xem show. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 120cm, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, có giấy tờ chứng minh.
Danh mục:
Chọn một sự kiện trên lịch và chọn vé trong các hạng vé ở dưới:

Mô tả

  • Dragon là hàng ghế có Màu hồng trên sơ đồ chỗ ngồi. Đây là hàng ghế trung tâm, có tầm nhìn được ưu thích nhất khi xem show. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Trẻ em từ 3 tuổi đến dưới 120cm, người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, có giấy tờ chứng minh.