Lịch biểu diễn Rối Mơ (Life puppets)


Với tần suất 3 suất diễn mỗi tuần, gồm thứ 4, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Thời gian suất diễn diễn ra từ 18.00 – 19.00.

Thời gian diễn có thể thay đổi, hãy liên hệ với chúng tôi để được cập nhật chính xác nhất!