Liên hệ

Nhà hát Đó (Đó Theatre)

Tel: 0348660823 (Bán vé)

Tel: 0886 776 996 (Đặt chỗ xe đưa đưa đón)

Add: Vega City, Bãi Tiên, Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa