EMAIL USsales@vge.org.vn
CALL+84348660823
Giảm giá!

Tiger – Màu vàng (Người lớn)

400,000.00

  • Tiger là hàng ghế có Màu Vàng trên sơ đồ chỗ ngồi. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Người lớn là người có chiều cao từ 120cm trở lên đến dưới 60 tuổi.
Danh mục:
Chọn một sự kiện trên lịch và chọn vé trong các hạng vé ở dưới:

Mô tả

  • Tiger là hàng ghế có Màu Vàng trên sơ đồ chỗ ngồi. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Người lớn là người có chiều cao từ 120cm trở lên đến dưới 60 tuổi.