EMAIL USsales@vge.org.vn
CALL+84348660823
Giảm giá!

Dragon – Màu hồng (Người lớn)

500,000.00

  • Dragon là hàng ghế có Màu hồng trên sơ đồ chỗ ngồi. Đây là hàng ghế trung tâm, có tầm nhìn được ưu thích nhất khi xem show. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Người lớn là người có chiều cao từ 120cm trở lên đến dưới 60 tuổi.
Danh mục:
Chọn một sự kiện trên lịch và chọn vé trong các hạng vé ở dưới:

Mô tả

  • Dragon là hàng ghế có Màu hồng trên sơ đồ chỗ ngồi. Đây là hàng ghế trung tâm, có tầm nhìn được ưu thích nhất khi xem show. Sân khấu nằm phí dưới, càng lên cao, càng xa sân khấu.
  • Người lớn là người có chiều cao từ 120cm trở lên đến dưới 60 tuổi.