THỦ CÔNG (MAN-MADE)

Tất cả các nhân vật, nhạc cụ, đạo cụ đều được thiết kế, chế tác, sản xuất thủ công bởi các nghệ nhân và nghệ sĩ:
• Toàn bộ các con rối
• Hệ thống nhạc cụ, đạo cụ
• Hệ thống xe đạp điều khiển và các miếng ghép tangram