BẢN ĐỊA (ETHNIC CULTURE)

Chương trình nghệ thuật sử dụng các chất liệu văn hóa bản địa Việt Nam:
• Âm nhạc & Nhạc cụ
• Nghệ sĩ & Nghệ nhân
• Phục trang & Đạo cụ
• Các loại hình nghệ thuật cổ truyền