Trực diễn (live)


Tất cả các hoạt động biểu diễn đều được thể hiện trực tiếp trên sân khấu:
• Dàn nhạc bản địa tương tác
• Các loại hình diễn rối và đặc biệt Diễn Rối hoạt hình
• Các hiệu ứng sân khấu THỦ CÔNG