Cách tân di sản rối nước & các loại hình rối mới.

Trên nền tảng cách tân nghệ thuật sân khấu rối nước cổ truyền, “LIFE PUPPETS” là sự kết hợp chưa từng có giữa các loại hình Rối nước – Rối dây – Rối bóng – Rối hoạt hình – Múa đương đại và sự dẫn dắt của dàn khí nhạc các dân tộc bản địa Đông Nam Á